Tijdslijn


De belangrijkste gebeurtenissen in de wereld en in Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog.


1914

28 juni 1914: Moord op aartshertog Frans Ferdinand
28 juli 1914: Oostenrijk-Hongarije verklaart de oorlog aan Servië
29 juli 1914: Toespraak van Jean Jaurès in het Koninklijk Circus van Brussel
4 augustus 1914: Schending van de Belgische neutraliteit door Duitsland
20 augustus 1914: De Duitsers vallen Brussel binnen
30 augustus 1914: Russische nederlaag in Tannenberg
6-12 september 1914: De slag bij de Marne
26 september 1914: Arrestatie van Adolphe Max
3 oktober 1914: De invoering van de Reichsmark in België
10 oktober 1914: De val van Antwerpen
16-24 oktober 1914: Slag om de IJzer en de slag om Ieper
19 oktober 1914: Oprichting van de ‘Commission for Relief in Belgium’
5 november 1914: Frankrijk en Groot-Brittannië verklaren de oorlog
aan het Ottomaanse Rijk
8 november 1914: Invoering van het Duitse uur
24 november 1914: Generaal von Bissingen wordt tot gouverneur benoemd
25 december 1914: Pastorale brief ‘Vaderlandsliefde en volharding’
van kardinaal Mercier

1915

19 januari 1915: Duitse zeppelins bombarderen Engeland
16 maart 1915: Oprichting van het Nationaal Werk voor Oorlogswezen
22 april 1915: Eerste gebruik van verstikkend gas in Ieper
24 april 1915: Begin van de Armeense genocide
24 april - 27 december 1915: Slag om de Dardanellen
7 mei 1915: De Lusitania wordt tot zinken gebracht
23 mei 1915: Italië verklaart de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije
21 juli 1915: Opmars van het patriottisme onder Brusselse restaurant en
caféhouders
5 september 1915: Internationale socialistische conferentie van Zimmerwald
22 september - 11 oktober 1915: Nieuwe pogingen om een doorbraak te
forceren in Champagne en Artois
5 - 11 oktober 1915: Bulgarije trekt ten oorlog aan de zijde van de centrale
mogendheden (Duitsland en Oostenrijk-Hongarije)
12 oktober 1915: Executie van Edith Cavell te Brussel
6 december 1915: Joffre wordt door de geallieerden benoemd tot
generalissimo

1916

21 februari 1916: Begin van de slag bij Verdun
9 maart 1916: Duitsland verklaart de oorlog aan Portugal
1 april 1916: Executie van Gabrielle Petit
24 april 1916: Ierse opstand
31 mei 1916: Zeeslag bij Jutland
4 juni 1916: Offensief van de Russische generaal Broesilov
1 juli 1916: Begin van de slag aan de Somme
21 juli 1916: De Stad Brussel wordt een boete van één miljoen Reichsmark
opgelegd
17 augustus 1916: Roemenië sluit zich aan bij de landen van de Entente
(de geallieerden)
15 september 1916: De Engelsen maken voor het eerst gebruik van
gevechtstanks
19 september 1916: Belgische overwinning in Tabora, tegen de troepen
uit Duits-Oost-Afrika
25 november 1916: Griekenland verklaart de oorlog
aan Duitsland en Bulgarije
December 1916: Het voedsel in België wordt steeds schaarser

1917

Januari – februari 1917. Een strenge winter en tijdelijke sluiting van de scholen
1 februari 1917: Radicalisering van de Duitse duikbotenoorlog
9 februari 1917. Operatie Alberich
22 februari 1917. Opeising van koperen voorwerpen
3 - 15 maart 1917: Russische (burger)revolutie
21 maart 1917: administratieve scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië
6 april 1917: De VS verklaart de oorlog aan het Duitse keizerrijk
9 april 1917. De slag bij Arras: Britse bijdrage aan het offensief van Nivelle
10 april 1917. Slag bij Vimy
11 april 1917. Offensief van Bullecourt
18 april 1917: Overlijden van gouverneur-generaal von Bissing en vervanging door generaal von Falkenhausen
16 april – juni 1917. Offensief van Nivelle bij de Chemin des Dames en muiterij in het Franse leger
17 april 1917. Arrestatie en veroordeling van schepen Emile Jacqmain
10 mai 1917. Arrestatie van waarnemend Brussels burgemeester Maurice Lemonnier
7 juni 1917. Verovering van Mesen
6 juli 1917: Arabische overwinning in Aqaba
9 augustus 1917. In Vlaanderen spreekt men Vlaams
5 – 12 september 1917. Conferentie van Stockholm of Derde Conferentie van Zimmerwald
24-25 oktober 1917: Bolsjewistische revolutie in Rusland
24 oktober - 9 november 1917: Slag bij Caporetto of Slag bij Karfreit of Twaalfde slag aan de Isonzo
31 oktober 1917. Verovering van Beër Sjeva
10 november 1917: Canadese overwinning in Passendale of Derde Slag om Ieper
11 november 1917. De Raad van Vlaanderen verklaart de Belgische regering in Le Havre gevallen
20 november 1917. Slag bij Cambrai
9 december 1917. Val van Jeruzalem
22 december 1917. de Raad van Vlaanderen roept de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit.

1918

9 februari 1918: Oekraïne sluit een aparte vredesverdrag met Duitsland
3 maart 1918: Vredesverdrag van Brest-Litowsk
21 maart - 18 juli 1918: Lenteoffensief of Kaiserschlacht
23 april 1918: Britse blitzaanval op Zeebrugge
7 mei 1918: Vredesverdrag van Boekarest
10 mei 1918: Britse blitzaanval op Oostende
23 maart - 9 augustus 1918: Lange afstandskanonnen (Pariser Kanonen) (Grosse Bertha) beschieten Parijs
8 augustus 1918: Begin van de tegenaanval door de geallieerden
Oktober 1918: Spaanse griepepidemie
9 november 1918: Troonsafstand van de Kaiser en afkondiging van de Weimarrepubliek
11 november 1918: Wapenstilstand en gesprekken te Loppem
17 november 1918: Afkondiging van de bevrijding van Brussel en de triomfantelijke wederkomst van Adolphe Max
22 november 1918: Blijde Inkomst van Koning Albert I in Brussel

1919

15 juni 1919: Staatsbegrafenis voor vijftien helden
28 juni 1919: Ondertekening van het Verdrag van Versailles
5 september 1919: Oprichting van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
(later Kind & Gezin)
16 november 1919: Eerste Belgische verkiezingen met algemeen enkelvoudig
stemrecht voor mannen

1922

11 november 1922: Overplaatsing van het lichaam van de onbekende soldaat
naar Brussel

Tijdslijn

1914

28 juni 1914: Moord op aartshertog Frans Ferdinand
28 juli 1914: Oostenrijk-Hongarije verklaart de oorlog aan Servië
29 juli 1914: Toespraak van Jean Jaurès in het Koninklijk Circus van Brussel
4 augustus 1914: Schending van de Belgische neutraliteit door Duitsland
20 augustus 1914: De Duitsers vallen Brussel binnen
30 augustus 1914: Russische nederlaag in Tannenberg
6-12 september 1914: De slag bij de Marne
26 september 1914: Arrestatie van Adolphe Max
3 oktober 1914: De invoering van de Reichsmark in België
10 oktober 1914: De val van Antwerpen
16-24 oktober 1914: Slag om de IJzer en de slag om Ieper
19 oktober 1914: Oprichting van de ‘Commission for Relief in Belgium’
5 november 1914: Frankrijk en Groot-Brittannië verklaren de oorlog
aan het Ottomaanse Rijk
8 november 1914: Invoering van het Duitse uur
24 november 1914: Generaal von Bissingen wordt tot gouverneur benoemd
25 december 1914: Pastorale brief ‘Vaderlandsliefde en volharding’
van kardinaal Mercier

1915

19 januari 1915: Duitse zeppelins bombarderen Engeland
16 maart 1915: Oprichting van het Nationaal Werk voor Oorlogswezen
22 april 1915: Eerste gebruik van verstikkend gas in Ieper
24 april 1915: Begin van de Armeense genocide
24 april - 27 december 1915: Slag om de Dardanellen
7 mei 1915: De Lusitania wordt tot zinken gebracht
23 mei 1915: Italië verklaart de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije
21 juli 1915: Opmars van het patriottisme onder Brusselse restaurant en
caféhouders
5 september 1915: Internationale socialistische conferentie van Zimmerwald
22 september - 11 oktober 1915: Nieuwe pogingen om een doorbraak te
forceren in Champagne en Artois
5 - 11 oktober 1915: Bulgarije trekt ten oorlog aan de zijde van de centrale
mogendheden (Duitsland en Oostenrijk-Hongarije)
12 oktober 1915: Executie van Edith Cavell te Brussel
6 december 1915: Joffre wordt door de geallieerden benoemd tot
generalissimo

1916

21 februari 1916: Begin van de slag bij Verdun
9 maart 1916: Duitsland verklaart de oorlog aan Portugal
1 april 1916: Executie van Gabrielle Petit
24 april 1916: Ierse opstand
31 mei 1916: Zeeslag bij Jutland
4 juni 1916: Offensief van de Russische generaal Broesilov
1 juli 1916: Begin van de slag aan de Somme
21 juli 1916: De Stad Brussel wordt een boete van één miljoen Reichsmark
opgelegd
17 augustus 1916: Roemenië sluit zich aan bij de landen van de Entente
(de geallieerden)
15 september 1916: De Engelsen maken voor het eerst gebruik van
gevechtstanks
19 september 1916: Belgische overwinning in Tabora, tegen de troepen
uit Duits-Oost-Afrika
25 november 1916: Griekenland verklaart de oorlog
aan Duitsland en Bulgarije
December 1916: Het voedsel in België wordt steeds schaarser

1917

1 februari 1917: Radicalisering van de oorlog met Duitse onderzeeërs
Maart 1917: Russiche Revolutie
21 maart 1917: Administratieve splitsing van Vlaanderen en Wallonië
6 april 1917: Oorlogsverklaring van de Verenigde Staten
18 april 1917: Benoeming van gouverneur-generaal von Falkenhausen
8 mei 1917: Arrestatie van schepen Maurice Lemonnier
20 mei 1917: Eerste muiterijen in het Franse leger
6 juli 1917: Arabische overwinning in Aqaba
24 oktober 1917: Bolsjewistische revolutie in Rusland
24 oktober - 9 november 1917: Oostenrijks offensief in Italië
10 november 1917: Canadese overwinning in Passendale

1918

9 februari 1918: Wapenstilstand tussen Duitsland en Oekraïne
3 maart 1918: Vredesverdrag van Brest-Litovsk
9 april 1918: Nieuw Duits offensief in Vlaanderen
7 mei 1918: Vredesverdrag van Boekarest
26 juni 1918: Parijs wordt gebombardeerd met de ‘Grosse Bertha’
(zwaar en lange afstandsgeschut)
8 augustus 1918: Begin van de tegenaanval door de geallieerden
Oktober 1918: Uitbraak van de Spaanse griep
9 november 1918: Troonsafstand van de Keizer Weimarrepubliek
11 november 1918: Wapenstilstand. Gesprekken van Loppem
(bij Brugge, West-Vlaanderen)
17 november 1918: Bevrijding van Brussel en plechtige terugkeer
van Adolphe Max
22 november 1918: Aankomst van koning Albert I in Brussel

1919

15 juni 1919: Staatsbegrafenis voor vijftien helden
28 juni 1919: Ondertekening van het Verdrag van Versailles
5 september 1919: Oprichting van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
(later Kind & Gezin)
16 november 1919: Eerste Belgische verkiezingen met algemeen enkelvoudig
stemrecht voor mannen

1922

11 november 1922: Overplaatsing van het lichaam van de onbekende soldaat
naar Brussel