Het Duitse leger rukt op ten zuiden van de Somme en neemt Montdidier in. Deze stad bevindt zich op 65 km van hun startpunt op 21 maart. De Duitsers naderen Amiens, maar zij zijn uitgeput, omdat hun bevoorrading niet volgt. Zij stoten eveneens meer en meer op hevig verzet van de Fransen en de Britten. Het laatste dorp dat zij innemen, Villers-Bretonneux, bevindt zich op amper 16 km van de stad Amiens. Wanneer Ludendorff beseft dat hij geen verpletterende overwinning kan behalen op de Somme stopt hij het offensief op 5 april 1918. De Britten hebben 178.000 man verloren (gesneuvelden, gewonden en gevangenen), de Fransen  70.000 en de Duitsers om en bij de 250.000. Aan Duitse zijde hebben vooral de elite troepen, de Sturmtruppen, een zware tol betaald. Een nieuw Duits offensief staat op het punt gelanceerd te worden, tegen een ander deel van het Westfront.

De Duitsers proberen opnieuw door te stoten ten noorden van de Somme, in de richting van de stad Arras, maar tevergeefs. Zij vallen nu ten zuiden van de Somme aan.

Dankzij de doeltreffende steun van het Geallieerde luchtmacht, stopt het Derde leger van generaal Byng de Duitsers ten noorden van de Somme.

Het Duitse 2de leger van generaal von der Marwitz breekt door op het samensmeltingspunt van het Britse Derde en Vijfde leger. Generaal Ludendorff dacht dat de Britten op het punt stonden te plooien en gaf nieuwe orders aan zijn generaals. Von Marwitz moet oprukken richting Amiens, terwijl het 18de leger van generaal von Hutier Parijs moet aanvallen. Het 17de leger van Von Below rukt verder op naar de Franse havens aan het Kanaal.

Maarschalk Haig stuurt ijlings versterkingen om de openingen in zijn defensielinie te dichten en krijgt weinig hulp van Franse zijde, want, zoals Ludendorff het voorspeld had, generaal Pétain Parijs kost wat kost wou verdedigen.

Eenheden van het Britse Derde leger (o.a. het vijfde korps dichtbij het Vijfde leger van Gough) houiden nog steeds stand, maar niettemin wordt een algemene order tot terugtrekking gegeven. De verdedigingslinie is volledig versplinterd; sommige bataljons tellen nog slechts een honderdtal of zelfs een twaalftal soldaten. Het 18de leger van Von Hutier wint 18 km. De troepen van Von Below bevinden zich op 16 km van hun startpunt. In complete chaos, vergaderen Lord Milner en generaal Wilson met Maarschalk Haig over de militaire toestand. Het Derde leger is gedwongen Bapaume te verlaten. De Duitsers vallen voedseldepots van het Britse leger aan en stelen conserve blikken van de Tommies.

Het Derde Britse legerkorps van generaal Byng verhindert het 17de Duitse leger door te stoten, maar zij moet toch Vracourt verlaten. Het 18de Duitse leger daarentegen blijft doorstoten en verplicht generaal Gough Tergnier en het Oise-kanaal aan de vijand prijs te geven.

Militaire kopstukken als Ludendorff beseften dat de tijd in Duitslands nadeel werkte, de Kaiserschlacht moest gewonnen worden voor de Amerikanen klaar waren, voor dat ze actief aan de oorlog konden deelnemen. De Britten moesten uit de oorlog worden uitgeslagen, en daarna de Fransen. Vijftig Duitse divisies waren naar het Westen overgebracht na de Vrede van Brest-Litowsk.

Het Lenteoffensief of de Kaiserschlacht was een combinatie van aanvallen van het Duitse leger van 21 maart tot en met 18 juli 1918 : Michael, een offensief tegen de Britten en Fransen bij de Somme en Arras (hoofddoel), en dat een wig tussen de twee legers moest drijven; Georgette, een offensief in het noorden tegen de Britten in België; Blücher-Yorck, een offensief tegen de Fransen bij de Chemin des Dames en tenslotte Friedensturm, een offensief tegen de Fransen richting de Marne en Parijs. Generaal Ludendorff hoopte dat de Britten naar de havens op het Kanaal zouden verdreven worden en verslagen en dat de Fransen op dat ogenblik om vrede zouden smeken.

Het Duits offensief begint op 21 maart 1918, om 4u40 met een zware beschieting (6000 kanonnen) van de Britse stellingen. 1,1 miljoen gas- en hoogexplosieve granaten werden op vijf uur tijden afgevuurd. Om 9u40, stormt de Duitse infanterie uit haar loopgraven en valt de Britse stellingen aan. De Britse soldaten, in de minderheid, worden door de brutale aanval van de Sturmtruppen verrast. Dit verklaart waarom de Duitsers zo gemakkelijk de Geallieerde linies van het Vijfde leger van generaal Gough, tussen St Quentin en Arras, konden doorbreken. Men mag ook niet vergeten dat de Duitsers beschermd  waren door een dichte mist en een nieuwe taktiek toepasten die zij reeds beproefd hadden in Rusland en in Italië. Het Vijfde leger van Gough trekt zich ongeveer 7 km terug, achter het Crozat kanaal. Het Derde leger van generaal Byng kwam er beter van af, want de stellingen waren beter verdedigd. Op de avond van de eerste dag van het Duits offensief, hebben de Britten zich achter de Somme moeten verschansen. De Britten hebben 38.000 manschappen en 138 kanonnen verloren, terwijl de Duitsers ongeveer 40.000 gesneuvelden tellen.