Op 3 november 1914, reikte de Koning te Veurne eretekens aan de soldaten en aan de ambtenaren die hun Vaderland goed hebben verdeddigd. Karel Cogge, opzichter van de Noord-Watering, die aan de overstroming van de Ijzervlakte heeft meegewerkt, kreeg het kruis van de Leopoldsorde. Na de schouwing van de Franse troepen, spelt de Koning het kruis van de Leopoldsorde op het vaandel van het 7de Linieregiment, voor goed gedrag tijdens de terugtocht van Antwerpen en de slag aan de Ijzer.

Op 30 Oktober vallen de Duitsers opnieuw met man en kracht aan. Zij veroveren Pervijze en bereiken Ramskapelle, achter het spoorwegberm van de lijn Nieuwpoort - Diksmuide gelegen.  Er wordt in de huizen gevochten, Belgische en Franse (Turcos) soldaten gaan in de tegenaanval.

 

 

Vanaf 20 Oktober 1914, valt het Vierde Duitse leger de stellingen van het Belgisch leger langs de Ijzer aan. Er wordt hevig gevochten, maar de Belgische soldaten, ondanks de vermoeidheid, houden stand. De Franse marinefuseliers hiuden eveneens stand.

Om het Duitse leger te stoppen, beslist Koning Albert I opnieuw de sluizen van Nieuwpoort te openen om de Ijzervlakte tussen Nieuwpoort en Diksmuide blank te leggen. Inderdaad, de eerste poging in de nacht van 26 op 27 Oktober was mislukt. In de nacht van 29 op 30 Oktober 1914, werden de sluizen van Nieuwpoort bij vloed geopend en de Ijzervlakte kwam stilaan onder water te staan. Het was een verrassing voor de Duitsers die zich moesten terugtrekken. De strijd woedde nog in alle hevigheid gedurende twee weken.

Ondanks de klopjacht op hem ontketend, besluit de Duitse kapitein koers te zetten naar de het Direction eiland om er de Britse telegraafapparatuur uit te schakelen. Op 9 november 1914 ligt het Duits schip voor anker en een groep soldaten gaat aan wal. Ondertussen was een Australische kruiser (HMAS Australia) naderbij gekomen om het schip te verkennen. Er ontstond toen een schietpartij. De Emden werd helemaal verwoest: 130 Duitse matrozen werden gedood en de overlevenden, onder wie de kapitein, gevangen genomen.