tweede fase van het Maas-Argonne-offensief, 14 - 31 oktober 1918

De tweede fase van het Amerikaans-Franse Maas-Argonne-offensief begint op 14 oktober, na een periode van reorganisatie. De VS-troepen worden verdeeld onder twee legers : het 1ste onder generaal Hunter-Liggett en het 2de aangevoerd door generaal Robert Lee Bullard. Generaal Pershing voert het algemeen bevel over de twee legers.

Het 1ste leger rukt in gestadig tempo noordwaarts op, ondanks hevig Duits verzet. Het 2de leger trekt in noordoostelijke richting tussen de Maas en de Moezel. Om weerstand te kunnen bieden aan de Geallieerde opmars, zijn de Duitsers genoodzaakt uit andere bedreigde gebieden eilings versterkingen over te brengen. Alle partijen lijden zware verliezen. Tegen het eind van de maand oktober 1918, sterven de gevechten uit. De VS-troepen zijn erin geslaagd de derde Duitse verdedigingslinie door te breken. Begin november 1918 hervat het Maas-Argonne-offensief, na een korte rustperiode.