Reims en Verdun, twee Franse steden die door de Duitsers werden beschoten, worden onder de gedaante van twee jonge meisjes afgebeeld. Zij dragen elk het wapen van de stad die zij vertegenwoordigt.

Franse postkaart onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog gedrukt.

Een reizigerstrein in een hospitaaltrein omgevormd dankzij de hulp van het Rode Kruis en van de Ridders van Malta. Deze treinen dienden om zwaar gewonden te vervoeren en indien nodig te verzorgen net als in een ziekenhuis. Na aankomst in het vaderland werden ze per ziekenwagen naar een militair hospitaal vervoerd. Oostenrijkse propagandafoto.

Gewonde soldaten die pas genezen zijn, krijgen een marschorder om hun eenheid aan het front te vervoegen. Oostenrijkse propagandafoto.

Volgens het Verdrag van Den Haag uit 1907, dienen de oorlogvoerende staten de gewonde krijgsgevangenen te verzorgen. Deze Oostenrijkse propagandafoto toont ons een gewonde Italiaanse krijgsgevangene door twee Oostenrijkse soldaten gedragen.

Tijdens de Duitse raid op 29 Januari 1916.

29 Januari 1916 : 75 doden en 33 gewonden.

Drie Zeppelins van de Duitse Keizerlijke Marine zijn opgestegen richting Londen voor een nachtelijke raid. Slechts één (L13) bereikt zijn doel, de twee anderen hebben rechtsomkeer moeten doen wegens moterpech. Van op een hoogte van 3.000 m. werpt de Zeppelin brand- en explosieve bommen, waarvan één 300 kg weegt, op het centrum van Londen. 22 burgers, waaronder vele buspassagiers, vinden er de dood en 87 worden gewond. Het Brits Parlement en de bevolking is sterk onder de indruk van het aantal slachtoffers en eist meer luchtafweergeschut. De RN, belast met de luchtverdediging van Londen, voegt nieuwe luchtafweerkanonnen bij de reeds bestaanden. Londen is paraat voor de volgende herfst raids.