Opgeëiste trams doen dienst als ziekenwagen (oktober 1916). Foto van de hoofddokter Dietsche.

Licht gtewonde Duitse soldaten trekken te voet naar het station.

Monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten van een reserve infanterie regiment (november 1916). Foto van Gefreiter Georg Meyer.

Verwoeste huizen langs de steenweg richting Beaucourt (eind oktober 1916). Foto van Gefreiter Pföstner.

Ziekenwagens van het Duitse Keizerlijke leger (1916). Foto van assistent dokter Rüppel

De verwoeste kerk van Bapaume (november 1916). Foto van Rectanus

Steenweg in de richting van Péronne : verwoeste huizen (november 1916). Foto van Rectanus