Brusselaars bekijken de beschieting van de forten van Antwerpen vanuit een ophoping op de Lambermontlaan. Op het voorplan, moestuinen.

 

Het Duitse leger steekt de Belgische grens over.

Ambulancetrein langs de kaai in de haven van Memel in Oost-Pruisen aan de Baltische zee.

Alle hoofddeksels van de Bondgenoten in één keer gespietst...

De Duitsers bereikten in Augustus 1914 de Frans-belgische grens bij Givet. De propaganda spreekt over de "dapperen.

Een gasmasker in een metalen cylinder. Het gebruik van gifgas, voor het eerst door de Duitse legers aan de Ijzer uitgeprobeerd, jaagde schrik aan de soldaten, de hoofdkwartieren en de burgerbevolking. Heel snel vonden de Geallieerden tegenmaatregelen onder de vorm van gasmaskers. Alhoewel de gasaanvallen er indruklwekkend uitzagen, dooddern ze "slechts" 4 % van het totaal aantal slachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Later, tijdens het Interbellum, werden deze wapens door internationale verdragen verboden. 

Keerzijde van de herdenkingspenning ter ere van de beschieting van Antwerpen in oktober 1914. Door Alfred Maucquoy gegraveerd.