Een hevige strijd heeft in dit klein dorpje aan de Noordzeekust gewoed in oktober - november 1914. Op 22 en 23 Oktober 1914 heeft het Belgisch leger een tegenaanval ingezet en op 4 november hebben de Fransen de Duitsers teruggedreven. Volgens de Duitse propagandapostkaart is het dorpje in handen gevallen van de Duitsers op 11 november 1914.

 

De Duitsers sturen slecht getrainde en slecht uitgedoste soldaten ten aanval tegen de goed verdedigde gevechtslinies van de Fransen en de Engelsen. De jonge onervaren sopldaten rukken schouder aan schouder op en worden door de goed verscholen Engelse mitrailleurs neergemaaid. De slag van Langemark is beter bekend bij de Duitsers als de slachting van de Duiste studenten. De Nazi-partij heeft er het symbool van de dappere en roekeloze jonge Duitse soldaat van gemaakt.

Na de veldslag hebben de Duitsers zich ingegraven in loopgraven.

Artilleristen van de Duitse Keizerlijke Marine plaatsen goed verborgen kanonnen op de dijk van Oostende.

Duitse soldaten patroeljeren op het strand van Oostende.

Een Engelse ballon overvliegt de Oostendse haven, vooraleer richting Frankrijk te vliegen.

Belgische vluchteligen die het oorlogsgeweld rond Antwerpen ontvlucht zijn, rusten even uit op het strand van Oostende. Gaan zij verder naar Engeland of naar Frankrijk?

Vooraleer Gent te verlaten, worden de Belgische gewonden verzorgd om de verplaatsing naar een ander militair hospitaal te verdragen.