Overgave van de Duitse Hochsee Flotte, 21 november 1918

Oorspronkelijk had de Naval Allied Council beslist dat de Duitse oorlogsvloot in Duitse havens moest ten anker blijven tot nader order. Duitsland ging akkoord met artikel XXI van de voorwaarden van de Wapenstilstand, waarin werd verklaard dat alle Duitse duikboten aan de Bondgenoten moesten overhandigd worden en dat de oorlogsbodems in Geallieerde of Neutrale havens moesten geïnterneerd worden. Aangezien geen enkele Neutrale haven bereid was zulk een oorlogsvloot te bewaken, besliste de Naval Allied Council dat de Duitse Hochsee Flotte naar Scapa Flow (ten Noorden van Schotland) moest varen waar de Royal Navy de Duitsers in het oog kon houden. De 200 Duitse duikboten voeren naar Harwich.

Op 20 november 1918 vertrokken de 70 Duitse oorlogsschepen naar de Firth of Forth. Onderweg werden zij begeleid door Britse oorlogsschepen. In de Firth of Forth toegekomen, werden de 70 Duitse schepen door 370 Geallieerde oorlogsbodems verwelkomd. Op bevel van admiraal Sir David Beatty waren de geschutskoepels bemand en de kanonnen gewapend. Hij benadrukte dat een Wapenstilstand geen vrede betekent, maar enkel een staakt het vuren. Hij had geen vertrouwen in het Duitse gegeven woord.

Uiteindelijk liggen alle Duitse schepen ten anker bij Inchkeith waar de Britten ze grondig doorzoeken op zoek naar wapens, munitie, en gesofisticeerd oorlogsmateriaal.

Ze blijven in Inchkeith van 22 tot 26 november en op 27 november liggen zij in de baai van Scapa Flow.