Troonsafstand van de Kaiser en afkondiging van de Republiek in Berlijn, 9 november 1918

Op 7 november 1918, eist de Arbeiders-, Soldaten- en Landbouwersraad van München de onmiddellijke troonsafstand van de koning van Beieren Lodewijk III en het vertrek van de prinselijke familie Wittelsbach. De koning blijft aan tot 8 november en zijn familie is een dag vroeger vertrokken. Beieren wordt een Volksrepubliek en de eerste president wordt Kurt Eisner. De andere regerende dynastiën volgen het voorbeeld van de familie Wittelsbach. Tot nu toe zijn er heel weinig slachtoffers gevalle, het Ancien Régime blijkt geen aanhangers te hebben.

In de Pruisische hoofdstad Berlijn, hebben de socialisten van de MSPD meer en meer invloed op de regering en eist met klem de troonsafstand van de Kaiser en het vertrek van de Hohenzollern. Op hetzelfde ogenblik, maakt de linker vleugel van de socialistische partij, de USPD, of Spartakisten, zich klaar voor de strijd : 2.000 à 3.000 leden staan te popelen van ongeduld. Op 9 november roepen de Spartakisten en de MSPD een algemene staking uit in de grote bedrijven. Arbeiders- en soldatenraden worden georganiseerd, politieposten en strategische gebouwen worden bezet. De betogers bezetten alle straten van Berlijn. De MSPD vreesde voorbij gestreefd te worden door de uiterst linkse kameraden en beslist uit de regering te stappen. De Rijkskanselier, prins Max von Baden stuurt meerdere telegrammen naar de Kaiser, die op dat ogenblik in Spa vertoefde, om hem aan te zetten eindelijk een beslissing te nemen: een regent benoemen of Ebert aanstellen als kanselier. Uiteindelijk wordt om 11u30 aangekondigd dat de keizer troonsafstand doet (dat zijn zoon, de Kroonprins, afziet van de troonopvolging), en voor dat hij ontslag neemt, geeft hij zijn ambt over aan de socialist Friedrich Ebert. Er heerst chaos in Berlijn, de gebeurtenissen volgen zich in een eil tempo op. In de Reichstag wordt de socialist Philippe Scheidemann aangeduid om aan het volk het einde van de Monarchie en van het Militarisme te verkondigen; maar uit eigen initiatief roept hij de Duitse Republiek uit! Hij wordt onmiddellijk door Ebert berispt. Twee uur later, verkondigt de Spartakistische leider, Karl Liebknecht op het Berlijnse stadhuis dat de Socialistische vrije republiek van Duitsland geboren is en dat het Kapitalisme gestorven is. Kanselier Ebert wenst niet met uiterst links in het huwelijks bootje te stappen, want hij veroordeelt de universele revolutie en alle macht aan het Proletariaat, slagzinnen die de rechtsstaat en de democratie ondermijnen. In de nacht van 9 november 1918, vallen het Hoofdkwartier van het leger en kanselier Ebert akkoord om samen tegen het Bolsjewisme te strijden.

s'Anderendaags, 10 november 1918, benoemt Willem II Maarschalk Hindenburg tot opperbevelhebber van alle keizerlkijke strijdkrachten en verlaat Spa om in Nederland asiel te vragen. Hij zal van 9 november 1918 tot aan zijn dood in 1941 in het kasteel van Amerongen vertoeven. Generaal Ludendorff wijkt uit naar Zweden, hij zal later een aanhanger van Hitler worden.