The Hero Land Bazaar New-York 24 november - 12 december 1917

Deze tentoonstelling heeft in New-York plaatsgevonden in de Grand Central Palace van 24 november tot en met 12 december 1917. Zij had tot doel aan de Amerikaanse bevolking te tonen hoe de Duitsers oorlog voerden op het Front. Het mooiste stuk van de tentoonstelling was zonder twijfel de Engelse tank Mark IV ("Female") die een nagebootste Hindenburglinie op schaal 1:1 aanviel. Meer dan 250.000 Amerikaanse bezoekers kwamen de tentoonstelling bekijken, wat goed was voor een opbrengst van  571.438 US$, onderverdeeld onder de verschillende weldadigheidsinstellingen.