Opstand in Petrograd, 16 - 22 juli 1917

Bij het begin van het Kerenski-offensief beveelt de voorlopige Russische regering dat het 1ste Mitrailleurs Regiment in Petrograd gelegerd, de helft van haar manschappen naar het front te sturen. Dit was in tegenstrijd met haar belofte om geen troepen die aan de Februarirevolutie hadden meegewerkt naar het front te sturen. Het regiment gaat aan het muiten en met de hulp van andere regimenten te Petrograd gelegerd en van arbeiders uit Kronstadt, maakt de straten van de hoofdstad onveilig. De Bolsjevistische leiders zijn van mening dat het te vroeg is om een revolutie te ontketenen tegen de voorlopige regering; de Bolsjevisten waren nog in de minderheid in Rusland. Maar zij worden voorbij gestreefd door hun basis die de regeringsgezinde troepen te lijf gaat.

De voorlopige regering geeft het bevel de Bolsjevistische leiders op te pakken (o.a. Trotsky, Kamenjev en Zinovjev). Lenin was reeds naar Finland gevlucht.