Twee regeringen tegen over elkaar Rusland 1917

Tijdens de straatgevechten in Petrograd, organiseren, op 12 maart 1917, een vijftigtal linkse revolutionairen een  uitvoerende comité van de Sovjet van arbeiders. Hij geeft de eerste Sovjet krant Izvestia uit en roept alle arbeiders en soldaten van het garnizoen van Petrograd op om hun afgevaardigden te kiezen. De Sovjet van Petrograd telt om en bij de 600 leden en het uitvoerende comité wordt door de Georgische revolutionair Nikolaj Tsjcheïdze bestuurd.

In het kamp van de volksvertegenwoordigers van de opgedoekte Doema, blijven de politici ook niet stil. Zij roepen  zichzelf uit tot de Voorlopige Regering en hebben als opdracht orde te herstellen en de soldaten terug naar hun kazerne te sturen. Na harde onderhandelingen tussen de Sovjet en de Voorlopige Regering, werd op 14 maart een overeenkomst gesloten. In afwachting van de verkiezing van een Constituante, erkent de Sovjet van Petrograd de legitimiteit van de  Voorlopige Regering, bestaande uit Liberale leden van de Grondwettelijke democratische partij. De linkse revolutionairen eisen van de nieuwe regering dat zij een breed programma van politieke hervormingen doorvoert met onder meer de erkenning van de basis vrijheden, het algemeen stemrecht, de afschaffing van elke vorm van discriminatie, de erkenning van de rechten van de soldaat-burger en een onmiddellijke amnistie voor alle politieke gevangenen en de soldaten die aan de revolutie hebben deelgenomen.

Vanaf 15 maart 1917, staan twee ideologiën tegen over elkaar : de Liberale Democraten nemen het Westers kapitalistisch model als voorbeeld om de Russische maatschappij te modernizeren en zij voeren de parlementaire democratie in. De Linkse Democraten daarentegen ijveren voor een rechtstreekse vertegenwoordiging van het volk : Volksdemocratie.

Na de aftreding van de Tsaar en de verdwijning van het Tsaristisch regiem, worden de eerste Sovjet verkiezingen gehouden in Petrograd. Ondertussen bereidt de Voorlopige Regering de verkiezingen van een Constituante voor.