Nota van de Amerikaanse president aan de oorlogvoerende landen (18 december 1916)

In deze nota vraagt president Wilson aan de oorlogvoerende landen hun oorlogsdoelstellingen uit de doeken te doen. Hij werpt zich op als bemiddeelaar tussen de grootmachten in oorlog. Duitsland wijgert halsstarrig dat Amerika als bemiddelaar optreedt en antwoordt niet op de nota van de Amerikaanse president. Duitsland wil zijn veroverde gebieden kost wat kost behouden. België en de Geallieerden, daarentegen, antwoorden op de nota, maar volgens Wilson zijn hun vredesvoorwaarden overdreven (teruggave van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk). Met als gevolg dat de president zich louter gaat toeleggen op de oprichting van een internationaal verbond (Volkerenbond) en pleit voor een vrede zonder overwinning, of zelfs een blanco vrede.