De slag bij Lombardzijde

Een hevige strijd heeft in dit klein dorpje aan de Noordzeekust gewoed in oktober - november 1914. Op 22 en 23 Oktober 1914 heeft het Belgisch leger een tegenaanval ingezet en op 4 november hebben de Fransen de Duitsers teruggedreven. Volgens de Duitse propagandapostkaart is het dorpje in handen gevallen van de Duitsers op 11 november 1914.