Sinds 15 novempber 1918, waren Geallieerde soldaten reeds aanwezig in Brussel, maar hun taak was de orde te handhaven in de stad. Na het vertrek van de laatste Duitse soldat, doen de eerste Belgische regimenten hun intrede in Brussel onder luid gejuich van de bevolking. De in Brussel gelegerde regimenten doen hun intrek in hun kazernes, de anderen krijgen een onderdak of moeten buiten de stad hun tenten opslaan.


Op deze heldere dag, 18 februari 1918, overvloog de Belgische aas Willy Coppens (° Watermaal-Bosvoorde, 6 juli 1892 - + Antwerpen, 21 december 1986) (37 gehomologeerde luchtzegens en 6 vermoedelijke) het ouderlijk huis in de Elyzeese Veldenstraat in Elsene om hen te verrassen. Toen zijn ouders een laagvliegend (30 m.) vliegtuig zagen aankomen, dachten zij eerst dat het vliegtuig mototpech had en keken allebei door het raam. Toen herkenden zij hun zoon en wuifden snel naar hem. Andere inwoners van de straat hebben geestdriftig naar de piloot gezwaaid. Na amper 12 minuiten over Brussel en Elsene gevlogen te hebben, maakt hij snel rechtsomkeer naar zijn vliegbasis. Gelukkig hebben de Duitsers hem niet neergeschoten.

Na de oorlog, werd hij tot kapitein-vlieger gepromoveerd en kreeg hij van Koning Albert I de titel van Baron (van Houthulst) voor zijn wapenfeiten.

Twee dagen na de reservisten, roept het neutrale België alle mannen tussen 18 en 31 jaar op om het Vaderland te verdedigen in geval van invasie.

Een moment van ijdelheid op het front.

(Reproductie i.s.m. het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie)

Brief van een soldaat aan het front.

Andere militaire pop door de "Ligue patriotique des femmes belges" gemaakt (hier Jass. bijnaam van de Belgische soldaat in de loopgraven, in kaki uniform van na 1915).

Pop door de "Ligue patriotique des femmes belges" ter ere van hun frontsoldaten gemaakt (hier vestingartillerie).