Brusselse soldaten

Vanaf 1913 ruimt de Belgische loterij van dienstplichtigen plaats voor de verplichte militaire dienst, waardoor het aantal mannen dat de neutraliteit van het land wil verdedigen, aanzienlijk stijgt. Vanaf het begin van de vijandigheden stellen heel wat Belgen zich overigens beschikbaar als vrijwilliger om in een algemeen vaderlandslievende geest deel te nemen aan een oorlog waarvan men dacht dat hij niet lang zou duren.

Brusselse soldaten

Niets is echter minder waar. Het conflict blijft aanslepen en woedt aan verschillende frontlijnen en in de loopgraven van aan de Noordzee tot in Zwitserland. De Brusselse soldaten zijn voornamelijk gelegerd aan de IJzer: om en bij de 1300 mannen die in de Stad Brussel geboren zijn of wonen, komen er om het leven.

Bij de bevolking ontstaat een grote solidariteit. Alle zonen van het land zijn immers vertrokken om de natie te verdedigen. Zo goed en zo kwaad als het gaat, worden brieven van de familie, van 'oorlogsmeters' en pakketten met levensmiddelen of boeken naar het front opgestuurd.