December 1918, na de Wapenstilstand: een moderne Kerstman en nog steeds pragmatisch

 

Miodedefilé (4)

 

 

Modedefilé (3)

 

Modedefilé (1)

 

 

Zijn mode en smaak verenigbaar?

Zedenles of de bedrieger bedrogen.

Het liefdadigheidswerk "Les Petits Abeilles", biedt hulp en bijstand aan de kinderen.