De Franse tekenaar Francisque Poulbot heeft vele Parijse kinderen tijdens de oorlog getekend. (Tekening gepubliceerd in Le Journal, 12/9/1915).

Jonge meisjes aan het werk in een van de kantoren van de Fotografie - organisatie, een reuze onderneming, die zich tot taak gesteld heeft, om elke soldaat aan het front, die gekweld  wordt door verlangen naar familie of zijn thuis, op zijn aanvraag in de kortst mogelijke tijd toe te zenden een foto van het familielid, de plaats, of het huis door de aanvrager genoemd. Vijftig duizend zulke aanvragen moeten reeds zijn ontvangen. Ze worden door een grote staff van dames in behandeling genomen. Op onze foto de kaartenafdeling, waar men dikwijls moeilijk werk heeft in het opsporen van kleine gehuchten. Zodra men de betreffende plaats gevonden heeft, wordt de dichtsbijwonende fotograaf (tien duizend fotografen in Engeland hebben zich voor dit doel beschikbaar gesteld) de opdracht doorgegeven en weldra zal "Tommy" in het bezit komen van de vurig gewenste  foto. Een aardige, echt vrouwelijke gedachte spreekt uit deze onderneming.

Zitting van het Internationaal Congres voor Vrouwen in de Dierentuin te 's-Gravenhage. 1.200 vrouwen uit 12 verschillende landen, feministen en pacifisten, vergaderden te Den Haag om te protesteren tegen de oorlog en middelen te bespreken, waardoor in de toekomst een oorlog onmogelijk wordt. Het voornaamste en krachtigste middel daartoe is, volgens het vrouwencongres, de invoering van vrouwenkiesrecht in alle landen. Zodat de vrouwen, voor de oorlogskoorts begint, in staat zullen zijn, maatregelen te beramen en voorwaarden te stellen, die zouden medewerken om het uitbreken van een oorlog te voorkomen.

Het congres van Den Haag is uitgelopen op de stichting van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid. Dankzij haar programma en haar befaamde leden, zoals Jane Addams, toekomstige Nobelprijswinnares voor de Vrede, heeft de Liga de oprichting van de Volkerenbond in 1919 beïnvloed.

Na de Wapenstilstand van 1918, kregen slechts enkele categorieën vrouwen kiesrecht en slechts in enkele landen. De meerderheid van hen moest wachten tot na 1945.

Het tijdschrift Le Temps présent toont een foto van de jongste Brusselse krantenverkoper in 1915.

Duitse leger:  autobestuurster krijgt ereteken voor heldendaad.

Tekening uit Illustrated War News London.

Tekening uit Illustrated War News London.