De Week der Ontbering van 25 tot 31 december 1917

In december 1916 had de Naschoolse Bond van de gemeente Sint-Gillis bij Brussel een week van de Ontbering georganiseerd. Men vroeg aan de inwoners om gedurende één week zijn geliefkoosde snoep, ontspanning of iets dergelijks dat futiel ervaren wordt opzij te laten. Deze aktie heeft niet minder dan 20.507,94 F opgeleverd!

De Naschoolse Bond heeft in december 1917 dezelfde aktie op touw gezet. Er zijn nog te veel moeders met kinderen die armoede lijden; zij kunnen zich nauwelijks of geen voedsel of melk veroorloven. Er moet daadwerkelijk tegen kindersterfte opgetreden worden.