Nieuwe levering bloem aan Brussel !

Verse mosselen worden op een schuit langs de kaai van het Kanaal Brussel - Charleroi verkocht.

Mensen staan in de rij voor een Brusselse bakkerij, in de Paul Devauxstraat, op zoek naar wit brood. In die tijd, viel wit brood in de smaak van de gegoede burgerij.

De Vismarkt. Brusselaars keren huiswaarts met hun rantsoen soep.

De chocolade eieren zijn even duur als de kippen...

In plaats van de honger te voelen knagen, laten we met de ogen eten. Wanneer de verbeelding ons ter hulp schiet...

Geen vlees ... geen klanten. Is er nog toekomst voor de slager?