"Oeuvre de la Soupe" (keerzijde)

Keerzijde van een in 1917 door Georges Petit gegraveerde penning ter ere van het "Oeuvre de la Soupe". Deze penning was een teken van dankbaarheid tegenover de gezagsdragers of de filantropen die deze weldadigheidsinstellingen ondersteunden. Hierdoor zijn de afgebeelde taferelen vaak doordrongen door goede gevoelens, soms zelfs een beetje paternalistisch.