"Oeuvre de la Soupe" (Voorzijde)

Voorzijde van een in 1917 door Georges Petit gegraveerde gedenkpenning ter ere van het "Oeuvre de la Soupe". Deze liefdadigheidsinstelling werd rechtstreeks beïnvloed door de soepbedeling van de "soupe populaire". Eén van de karakteristieken van dit type bijstand is dat ze bezocht werd door alle lagen van de bevolking, zowel rijk als arm.