Op zoek naar wit brood

Mensen staan in de rij voor een Brusselse bakkerij, in de Paul Devauxstraat, op zoek naar wit brood. In die tijd, viel wit brood in de smaak van de gegoede burgerij.