De Blijde Intrede van het Belgisch Vorstenpaar te Brussel op 22 november 1918

De Brusselse bevolking verwachtte de komst van de Koning en de Koningin sinds 17 november 1918. Geruchten deden de ronde dat de Koning op 20 november zou komen, maar uiteindelijk heeft hij zijn Blijde Intrede gedaan aan het hoofd van twee Belgische divisies en van enkele Geallieerde detachementen op 22 november 1918. Het nieuws verspreidde zich heel snel door de omstreken van Brussel en Brabant en iedereen wou de Koning zien. Aangezien de wegen en de spoorlijnen nog niet waren hersteld, gingen de mensen te voet naar Brussel. De lanen, de de monumenten en de particuliere gebouwen werden met lichtjes en allerhande Geallieerde vlaggen versierd. Het Stadhuis van Brussel was helemaal versierd en leek op een zeilschip. De bevolking was ongeduldig , zij wou absoluut de Koning zien en horen. De laatste keer dat zij hem gezien heeft was op 4 augustus 1914 op weg naar het Parlement. Blijkbaar was de verkleefdheid aan de Monarchie niet verdwenen.

Het volk verzamelde zich langs de weg die het vorstenpaar zou volgen. Om 10 u ontving burgemeester Adolphe Max en de schepenen de Vorst aan de Vlaamsepoort. Daarna volgt het Vorstenpaard de volgende weg :  Vlaamse straat, Sint-Katelijnestraat, de Beurs, Anspachlaan, Adolphe Maxlaan, Kruidtuinlaan, Schaarbeeksepoort, Koningsstraat, Wetstraat en Paleis der Natie, waar hij rond 11 u verwacht werd. In het Parlement houdt hij zijn troonrede waarin hij eerst een eerbetoon brengt aan de gesneuvelde Belgische soldaten, de moed van het Belgisch leger prijst  en de burger bevolking prijst voor haar standvastigheid. Vervolgens legt hij aan de aanwezige parlementsleden de politieke veranderingen (na het overleg van Loppem) uit : Algemeen stemrecht voor alle mannen vanaf 21 jaar, strijd tegen alcoholisme, sociale hygiëne, latere vervlaamsing van de Gentse universiteit en de gerechtelijke vervolging van de Flamingantische activisten. 

Na de troonrede, heeft de Koniung de troepen geschouwd in de Wetstraat en daarbna is hij langs de Koningstraat en het Paleizenplain naar het Koninklijk paleis teruggekeerd. In de namiddag werd het Vosrstenpaar op het Stadhuis van Brussel verwacht voor een receptie.