De Antwerpenaars bieden weerstand aan de Activisten 3 februari 1918

De leden van de Raad van Vlaanderen hebben via affiches aangekondigd dat zij in Antwerpen de politieke splitsing tussen Vlaanderen en Wallonië luidkeels zouden verkondigen.

De Antwerpenaars, die door de Brusselaars worden aanzien als Duitsgezinden, hebben de activisten op gepaste wijze ontvangen. In Borgerhout werden zij brutaal onder handen genomen. Ondertussen werd de Beurs van Antwerpen door de Duitsers gevorderd en klaar gemaakt voor de Raad van Vlaanderen. Het gebouw werd door gewapende Duitse soldaten omsingeld. Een propagada abteilung heeft getracht de aankomst van de leden van de Raad van Vlaanderen te filmen, maar zij zijn op Antwerpse patriotten gebotst en de ploeg is moeten vluchten.

De Activisten hebben een andere weg gekozen om aan de Beurs te geraken en daar aangekomen werden zij door vijandige Antwerpenaars ontvangen die de Vlaamse vlag vernield hebben. De Duitsers zijn tussen beide gekomen. Na de vergadering, gaan de leden van de Raad van Vlaanderen, door Duitse soldaten beschermd, naar het Monument ter ere van H. Conscience. Op de Meire worden zij door een woelige menigte uitgefloten, uitgescholden en soms met stokken geslagen. Vooraan de stoet marcheren Duitse soldaten, daarachter volgen Flaminganten met een spandoek 'Vlaanderen aan de Vlamingen", een fanfare, vrouwen en jonge meisjes, leden van de Raad van Vlaanderen en studenten van de Universiteit von Bissing.

De Antwerpeanaars hebben aan de Brusselaars bewezen dat zij zeer gehecht zijn aan België. Vanuit alle hoeken kwamen burgers die de "Brabançonne" en de "Marseillaise" zongen.