21 juli 1917 Nationale feestdag

Vanaf 1915, hadden de Duitsers aan de Brusselaars verboden de Nationale feestdag - 21 juli - te vieren en dus ook op 21 juli 1917.

Zoals op andere Nationale feestdagen hebben de Brusselse scholen beslist vrijaf te geven aan hun leerlingen en de kantoren hebben hun bedienden naar huis gestuurd. Burgers wandelen in zondagse kledij op de grote lanen.

In het kathedraal werd  een mis opgedragen aan de Koning en aan het Vaderland, gevolgd door een grote menigte. Tijdens de Brabançonne juichten en schreeuwden de kerkgangers hun gehechtheid aan de Koning, aan het land en aan het Leger.

Aan de uitgang van het kathedraal wachtten enkele Vlaamse Activisten Mgr Mercier op, maar hij was die dag afwezig.

Bron : GILLE (Louis), OOMS (Alphonse) et DELANDSHEERE (Paul), Cinquante mois d'occupation allemande, III. 1917, Bruxelles, 1919, pp. 345 - 346.