21 juli 1916

Tweede Nationale feestdag onder Duitse bezetting. De Duitsers wisten wat zij op die dag konden verwachten van de Brusselaars en namen harde maatregelen : meer soldaten en gepantserde voertuigen op straat. Via aanplakbiljetten verwittigde de gouverneur-generaal dat het vieren van de Nationale feestdag verboden was; dus geen stoeten, geen bloemen leggen voor patriotische monumenten, geen sluiting van winkels en horeca-zaken, geen nationale vlag op de huizen en officiële gebouwen en geen patriotische liederen. Er stonden zware straffen op de overtredingen : tot 20.000 Mark boete en zes maanden gevangenisstraf.

Om aan het wakend oog van de "Polizei" te ontkomen, knutselden sommige Brusselaars vaderlandslievende dasspelden. Hier zien we er een mooi exemplaar van : de Belgische leeuw, omringd door de datum van de Nationale feestdag (21.7 (juli).1916), de cijfers in de drie nationale kleuren geschilderd.