Soldaten vieren de Paasmis ergens in Polen in 1915 (Uit Oesterreich Ungarn im Weltkrieg, 1915).

Voor het altaar, bidden twee kinderen voor de terugkomst van hun vader, soldaat aan het front.

De Russische soldaten worden vóór de strijd door en pop gezegend (1915).

Mis voor Engelse katholieke soldaten.

Missen worden aan beide kanten van het front gezongen.

Hindouistische begrafenis met crematie van een Indische soldaat van het Briste Leger (1915).

Het Franse leger heeft beroep gedaan op twee Algerijnse imams om twee gesneuvelde "Tirailleurs marocains" uit Marokko volgens de Moslim voorschriften te begraven (1915). Het korps "Tirailleurs marocains" stond toen onder Algerijns commando.