Paasmis in Polen 1915

Oostenrijkse officieren en soldaten wonen een Paasmis bij, ergens in een Pools bos. Oostenrijkse propagandafoto.