De bezetter eist koperen voorwerpen op om wapens te maken. Vaatwassen wordt iets minder zwaar.

Na de Wapenstilstand op 11 november 1918, verlaten de Duitsers Brussel.

Duitse soldaten voor het Paleis der Natie (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat).

Duitse soldaten voor de Kommandantur.

Het Duitse leger staat in het gelid voor het Stadhuis van Brussel.

Duits bataljon, gefotografeerd met hun lichte vuurwapens, voor het Park van Brussel.

Duitsers aanwezig op de Grote Markt van Brussel, een uiterst symbolische plek in een bezette hoofdstad.