België bezet de zone tussen Düsseldorf en de Nederlandse grens, november 1918 - 1929

De Belgische regering heeft het Franse beleid gevolgd : de bezetting van het Rijnland. Vanaf 26 november 1918, hebben vijf Belgische divisies de Duitse grens overgestoken en hebben het gebied tussen Düsseldorf en de Nederlandse grens met Aken als bruggenhoofd bezet. De bezetting had tot doel de Duitsers te overtuigen dat zij de oorlog hadden verloren en dat zij voor de oorlogsschade moesten opdraaien. De Duitse bevolking werd nog steeds gezien als barbaren, "Moffen" en oorlogsmisdadigers.

De Belgische en Brusselse spotprenten tonen Belgische soldaten die door de Duitse bevolking als een "Dominus" worden beschouwd. De Duitsers buigen en staan in het gelid voor hen. In het Franse bezettingsgebied, werden de Duitsers verplicht Franse soldaten en officieren te begroeten, de Franse vlag te eerbiedigen en het Franse uur in acht te nemen.

Aangezien de Duitsers niet snel genoeg de oorlogsschade betaalden, bezetten de Fransen en de Belgen het Ruhrgebied van 1923 tot 1924.

De Belgen hebben hun bezettingsgebied pas in 1929 verlaten.