België wordt bezet door de Geallieerden, november 1918 - 1919

Op 18 november 1918 wordt de Legergroep Vlaanderen ontbonden. Maar de soldaten gaan niet onmiddellijk huiswaarts. Al is België bevrijd van het Duitse juk, een wapenstilstand betekent niet vrede, maar een staakt het vuren. De vrede zal pas na het Verdrag van Versailles op 28 juni 1919 in voege treden. De staat van beleg is nog steeds van kracht in België, dit verklaart waarom het Belgisch leger nog steeds op voet van oorlog is. Op 30 november 1918 is het Belgisch en Luxemburgs grondgebied van de Duitsers definitief bevrijd. Alle Duitse soldaten die op het Belgisch grondgebied vertoefden zijn in gevangenschap of zijn naar hun "Vaterland" teruggekeerd. 

De wapenstilstandsovereenkomst wordt in het begin maandelijks verlengd en later voor een onbepaalde duur. Geallieerde troepen blijven in België en ieder leger krijgt een wel bepaalde zone toebedeeld. Als voorbeeld : eenheden van de Australische ruiterij hebben hun tenten opgeslagen in de Belgische Ardennen. Andere soldaten hebben meer geluk en logeren bij burgers.

Franse eenheden op weg naar Duitsland stoppen even in Brussel, 1919.