De gekke terugkeer van burgemeester Adolphe Max, 17 november 1918

Na de bevrijding van Belgische politieke gevangenen door von der Lancken en het officieel bericht van de Wapenstilstand, hoopten de Brusselaars dat zij heel vlug hun sympathieke burgemeester zouden terug zien. De Brusselaars werden zenuwachtig en bang toen zij hem niet zagen terugkeren. De krant Le Bruxellois heeft beweerd dat Adolphe Max door de Soldatenraad was bevrijd en dat hij een boodschap per auto naar het kasteel van Goslar waar hij gevangen gehouden was. Maar men moet toch nuanceren. De krant La Dernière Heure van 18 november 1918 vertelt in het lang en in het kort de bevrijding en de terugkeer van de Brusselse burgemeester:

Op 13 november 1918, om 3 u., wordt  schepen Jacqmain  door een Duits soldaat verwittigd dat hij , vergezeld door luitenant Weber, gewezen secretaris van de Kreischef, lid van de Soldatenraad , per auto naar Aken kon gaan om de burgemeester af te halen. [Op 8 november 1918 hadden de revolutionairen de gevangenis van Goslar ingenomen en op de 13de was Adolphe Max uit de gevangenis ontsnapt met een vals paspoort]. Samen met de broer van de burgemeester zijn zij naar Aken gereden. Ondertussen was Adolphe Max ontsnapt en in een boerentrein gestapt om zo de spoorlijn naar Keulen te bereiken. Ondertussen wachtten de Brusselse stadsbeambten, zij hebben een telegram gestuurd naar alle stations op de lijn naar Keulen. Een stationchef heeft hem herkent en heeft hem verwittigd dat hij naar Aken moest gaan. In Aken zijn zij allen in de  auto gestapt en naar Brussel gereden. In Tienen werrd hij herkend en door de bevolking toegejuicht.  Hij is pas op 17 november 1918 in Brussel toegekomen. Voor zijn intrede in het Stadhuis heeft hij in Gent met de Koning gesproken.

Hij werd als een held door het stadsbestuur , door de aanwezige Geallieerde officieren en door de Brusselse bevolking onthaald.

Dezelfde dag heeft  schepen Lemonnier de officiële bevrijding van Brussel afgekondigd. Alles wat de Duitsers hadden achter gelaten werd vernietigd. Het Belgisch uur werd opnieuw van kracht.