Het Feest van de Dynastie wordt naar een andere datum verschoven, 15 november 1918

Vele Brusselaars hadden gehoopt een Te Deum, of althans een mis ter gelegenheid van het feest van de Dynastie bij te wonen., maar men heeft beslist te wachten tot de terugkomst in Brussel van de Koning aan het hoofd van zijn troepen. De meeste Brusselaars waren teleurgesteld, maar zij hadden er begrip voor.

De zelfde dag werden Britse officieren van het 5de leger van het Iste Legerkorps op het Brussels Stadehuis verwelkomd. Na de gebruikelijke felicitaties voor de Britse overwinniçng, vroeg waarnemend Burgemeester Lemonnier dat zij haast moesten maken om de Brusselse bevolking te beschermen tegen de handelingen van de aanwezige Duitse soldaten.

Op dezelfde dag, heeft waarnemend Burgemeester zijn ambtgenoten van de andere Brusselse randgemeenten meegedeeld dat hij een arrest genomen heeft tegen de twee grote kranten die onder de Duitse bezetting werden uitgegeven (Le Bruxellois en La Belgique). De persmachines werden in beslag genomen. De redacteurs en uitgevers werden in 1919 vervolgd.