Opeising van de koperen voorwerpen : de straatlantaarns worden uitgetrokken, september 1918

De opeisingen houden niet op. De Duitsers vorderen alle koperen voorwerpen zoals deurknoppen, vensterknop, luchters en ... straatlantaarns. Begin september 1918 heeft de Duitse overheid beslist alle straatlantaarns die s'nachts niet meer branden op te eisen (9 lantaarns op 10) om koper te winnen. Het Brussels stadsbestuur had onmiddellijk door wat de Duitsers van plan waren : Brussel in het donker te zetten en het hele elektriciteitsnet uit te schakelen. Ingenieur Wurth, secretaris van de Schepen van Openbare Werken heeft de beslissing bij de Duitsers aangeklaagd, maar zoals steeds bleven de Duitsers onvermurwbaar. Volgens de bezetter, zou Brussel als voorbeeld moeten dienen voor de randgemeenten. Dit houdt geen steek, want in sommige randgemeenten waren de Duitsers reeds bezig de straatlantaarns te verwijderen.

Dankzij een ingewikkelde methode, konden de Brusselaars de opgeëiste koperen voorwerpen terug krijgen.

Bron: GILLE (Louis) - OOMS (Alphonse) - DELANDSHEERE (Paul), Cinquante mois d'occupation allemande, t. IV, 1918, Brussel, 1919, p. 302-304.