Arbeid

In tijden van oorlog zitten de Brusselaars zonder werk.

travail Heel wat fabrieken moeten de deuren sluiten door een gebrek aan grondstoffen of om te vermijden dat de Duitsers hun machines komen ontmantelen voor eigen gebruik. In vergelijking met andere steden in het buitenland worden de meeste mannen in Brussel niet opgeroepen. Door de hoge economische inactiviteit neemt de werkloosheid echter zienderogen toe, waardoor de bevolking sterk onder druk komt te staan.

Om het hoofd te bieden aan de werkloosheid, en meer nog, om te vermijden dat mensen naar Duitsland gedeporteerd worden om er verplicht te gaan werken, organiseert de Stad Brussel avondcursussen voor werkzoekenden. De "Union Patriotique des Femmes belges" wordt gesubsidieerd door het "Nationaal Hulp- en Voedingscomité" en betaalt textielarbeidsters om kleren (voornamelijk kantwerk voor de Verenigde Staten) of 'Belgisch' speelgoed te maken als tegenreactie op het Duitse speelgoed.