Onze tentoonstelling

Les heures en 1917-002Het Archief en het Museum van de Stad Brussel organiseren een tentoonstelling voor over het dagelijkse leven van de Brusselaars tijdens de Duitse bezetting. Deze tentoonstelling "14-18: Brussel tikt Duits", heeft plaats in het Museum van de Stad Brussel (21 Augustus 2014 tot 3 Mei 2015).

50 maanden lang proberen de Brusselaars, ver van het front, te overleven en stand te houden tegen een regime van onderdrukkende en vernederende bezetting. De economische verlamming maakt hun bestaan onzeker. Ze leven volgens de Duitse tijd – die afhankelijk van het seizoen één of twee uur voorloopt op de Belgische – en het ritme van hun dagen wordt bepaald door de talloze bevelen van de bezetter.

Tegelijk slaat men in de Duitse steden de handen in elkaar om de oorlogsinspanningen te ondersteunen. De tijd is gekomen om het land te verdedigen. De invasie heeft men kunnen afwenden en de economie is helemaal gewijd aan de militaire behoeften. De mannen die naar het slagveld zijn vertrokken, moeten worden vervangen. Men wacht op hun brieven en leeft in angst hen nooit meer terug te zien. De Britse blokkade en een crisis in de verdeling van levensmiddelen leiden al snel tot grote schaarste. Er is van alles te kort maar men moet het ermee doen.

De Eerste Wereldoorlog is een militair bloedbad zonder weerga en is in Europa evenzeer een oorlog van Jan met de pet als van de soldaten. Alle burgers zijn op de een of andere manier rechtstreeks bij de strijd betrokken en hun dagelijks leven wordt grondig door elkaar geschud en getekend door het conflict. Hoe moest men zo een uitzonderlijke situatie het hoofd bieden? Hoe raakte men aan voedsel, kleding en verwarming en kon men tegelijk het vaderland dienen? Zowel voor de Brusselaars als voor de inwoners van de Duitse steden waren dat tijdens die periode van vier jaar de belangrijkste zorgen die al snel tot een enorme verstoring in de evolutie van de Europese samenlevingen zou leiden.

Onderschrift afbeelding:

1917, een inwoonster van Brussel: Een van de vernederingen die we moesten ondergaan, was dat de tirannen ons de Duitse tijd oplegden. In werkelijkheid hebben we die nooit overgenomen. (...) In Brussel moesten alle openbare uurwerken de Duitse tijd aangeven. Die maatregel gaf aanleiding tot een liedje waarin werd gezegd dat de vijand, door de klok vooruit te draaien, alleen maar het moment van onze overwinning dichterbij bracht!

 

 

Expo