28 Oktober 1914

Bericht voor de schippers van het Schepencollege van de Stad Brussel.

affich-10 14-049

27 Oktober 1914

Bericht van de Duitse Gouverneur te Brussel over de Burgerwacht en het bezitten van wapens.

 

affich-10 14-047

26 Oktober 1914

Verordening van de Duitse Gouverneur over het controle van het vervoer van stoffen van oorlogsbehoeften (zilver, koper, lood, enz.).

 

affich-10 14-046