27 september 1914

Nieuw bericht van het Schepencollege na de arrestatie van de Burgemeester van Brussel.

 

affiche270914

26 september 1914 (1)

Aankondiging van de arrestatie van de Burgemeester van de Stad Brussel, Adolphe Max, door de Duitse bezetter.

Affiche26091914

16 september 1914

Adolphe Max betreurt de nieuwe kwellende maatregel van de bezetter: verbod op het uihangen van de nationale drie kleuren. Hij spoort zijn medeburgers tot pacifiek en geduldig verzet.

 

affiche160914

6 september 1914

Adolphe Max weigert de oorlogsschulden aan de Duitsers te betalen, maar daarentegen verwittigt hij zijn medeburgers dat de Stad haar verplichtingen in verband met de uitbetaling van de stedelijke kasbons zal naleven.

affiche060914

4 september 1914

Adolphe Max informeert dat het onbezet Nederland zich klaar voelt om de belgische vluchtelingen te ondersteunen, in respect van de internationale wetgeving volgens dewelke Nederland neutraal is.

affiche040914 2