28 Oktober 1914

Bericht voor de schippers van het Schepencollege van de Stad Brussel.

affich-10 14-049

27 Oktober 1914

Bericht van de Duitse Gouverneur te Brussel over de Burgerwacht en het bezitten van wapens.

 

affich-10 14-047