4/3/1915 (1)

De Société Générale

[In : Gazet van Brussel, Dagblad voor het Vlaamsche Land, 4/3/1915]

De Société Générale de Belgique, te Brussel, zal over het afgeloopen jaar geen dividend uitkeeren, doch de geheele winst voor afschrijvingen bestemmen.