27/6/1915

Te Waterloo [Valse geruchten - Fausses rumeurs sur Waterloo - False rumors about Waterloo]

(In: Gazet van Brussel, 27/6/1915)

We ontleenden onlangs aan een Engelsch blad het bericht van een dame, die meende, dat de Duitschers bezig waren de pyramide te Waterloo af te breken. Onze Berlijnsche korrespondent schrijft ons, dat het niet waar is. Hij is er vijf weken geleden nog op geweest, onder geleide van Duitsche officieren. Alles was er nog al steeds, schrijft hij, met entrée, postkaartenverkoop, gebedel, enz. De Goeverneur in België had zelf den tocht voor ons voorgesteld en de Duitschers schenen er niet aan te denken, daar iets te veranderen. Alle monumenten in die buurt waren onaangeroerd. Er was inderdaad een Duitsch kamp eenige honderden meters van de pyramide. Toen lagen er troepen met machiengeweren, die ook inderdaad druk bezig waren, zij het ook alleen met soep koken. We mochten ze fotograferen.