11/4/1915

Een kwade grap [Mauvaise farce - Bad joke]

(In: Gazet van Brussel. Dagblad van het Vlaamsche Volk, 11/4/1915)

Een grappenmaker had in een Brusselsch blad een advertentie laaten plaatsen volgens de welke Mevrouw Julien, 198 Louizalaan, een kostelooze uitdeeling van kleederen en hulp aan de armen zou doen. Sindsdien bestormt een massa ongelukkigen het huis zoodanig, dat een politiepost vóór haar huis gesteld is moeten worden.