9/4/1915

Levensmiddelen voor België [Aide alimentaire des EU - Food aid for Belgium from US]

(In: Gazet van Brussel. Dagblad van het Vlaamsche Volk, 9/3/1915)

Het Amerikaansche Hulpkomiteit voor België verzond tot op 17 Maart in 't geheel 250.111 ton levensmiddelen naar ons land.

Deze week worden niet min dan 57 schepen met eetwaar uit Amerika te Rotterdam verwacht, wederom voor België.