16/3/1915

Mosselen [Moules - Mussels]

(In: Gazet van Brussel. Dagblad van het Vlaamsche Volk, 16/3/1915)

De talrijke liefhebbers van mosselen hebben verleden week in verschillende Brusselsche bladen een "treurige mate" gelezen. De Duitsche overheden zouden namelijk het invoeren van mosselen uit Holland verboden hebben.

Daar is niets van aan. Wel is het waar dat er geen schepen met mosselen uit Holland meer mogen komen, daar de schippers zich met het vervoeren van brieven gelastten. Dit betekens echter nog niet dat wij van mosselen zullen verstoken blijven.

In plaats van per schip te komen zullen die lekkere weekdiertjes per trein, dat is : nog spoediger aankomen, ze zullen dus nog beter smaken dan te voren...