Jaarprogramma Korei vzw in het kader van 1914-2014

“DAAR ZIJN ZE!”

 Begin augustus 1914 steken de Duitse troepen de grens over en bereiken op 20 augustus, na zware gevechten, de hoofdstad.

Dat gebeurt niet zonder verzet. Ook al zijn er geen loopgraven in Brussel, toch wordt er hard gevochten met scherpe woorden, creatieve verzetsdaden en Brusselse zwans. Warme augustusdagen doorgespoeld met bitterzoete geuze, want de oorlog duurt nog lang!

 Afspraak: hoek Hertogstraat / Wetstraat – Warandepark

Zaterdag 23 augustus 2014 –10u30 – duur: 2,5u – € 9

Gids: Joanna Van der Heyden

Code: 17

LEZING: DE EETCULTUUR TIJDENS DE OORLOG!

 Er werd honger geleden in de oorlog, vooral door zij die geen geld hadden. Alles was schaars en duur. Het voedsel voor stedelingen draaide om een hoofdmaaltijd die bestond uit een bekertje soep en een sneetje brood. De aalmoezenpolitiek, de ontbering, de voedselhulp kende een ongezien vertoon. Koken werd een kunst met ersatz en er werden heel wat oorlogsrecepten uitgewisseld.

Dat rijken voedsel uitdeelden en armen stilzwijgend hun hand uitstrekten, was een pijnlijk maar zeer reëel anachronisme.

Afspraak: Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Zaterdag 20 december 2014 –11u00 – duur: 1,5u – € 15

Spreker: Prof. Dr. Peter Scholliers, VUB

Code: 18

DE BASILIEK VAN KOEKELBERG:

HET HERDENKINGSMONUMENT VAN WOI

 In 1905 werd de eerste steen van de basiliek van Koekelberg gelegd door Leopold II. Het ontwerp was van architect Langerock. De grondwerken van deze grootse neogotische tempel waren beëindigd bij het uitbreken van de oorlog. In zijn kerstboodschap van 1914 gaf Kardinaal Mercier de kerk een nieuwe betekenis. "Zodra ons land opnieuw vrede kent, zullen wij het puin heropbouwen en hopen we als bekroning van deze wederopbouw op het hoogste punt van de hoofdstad een Nationale Basiliek van het Heilig Hart op te richten."

Op 29 juni 1919 werd deze belofte tijdens een plechtigheid op de hoogvlakte van Koekelberg door Koning Albert I, de autoriteiten van het land en een talrijke menigte onderschreven. Van de uitvoering volgens het project Langerock was, gezien de financiële toestand van de schatkist, geen sprake meer. Albert Van huffel, een Gentenaar, socialist en autodidact werd aangesteld om een nieuw ontwerp uit te tekenen.

Afspraak: Basiliek van Koekelberg, Basiliekvoorplein 1, 1083 Ganshoren – ingang deur 6

Zaterdag 24 januari 2015 –11u30 – duur: 1,5u – € 10

Gids: Jos Vandenbreeden, architect, Architecture Archive – Sint-Lukasarchief vzw

Code: 19

HELDENVERHALEN EN OORLOGSMONUMENTEN

 De grote held van de langst bezette stad tijdens WOI is de Brusselse oorlogsburgemeester Adolphe Max. In de hal van het Brusselse Stadhuis hangt nog altijd de affiche met de mededeling “Zoolang ik zal leven en in vrijheid verkeeren zal ik uit al mijne krachten de rechten en de waardigheid mijner medeburgers verdedigen”.

Andere helden zoals Edith Cavell en Gabrielle Petit komen eveneens aan bod.

Brussel is waarschijnlijk de enige stad ter wereld die hulde brengt aan de reisduif die tijdens de oorlog gebruikt werd om boodschappen over te brengen. Het verhaal van de duif is ondertussen versteend in een standbeeld op het Pantsertroepensquare.

Afspraak: het standbeeld ‘Aan de Oorlogsduif’, Pantsertroepensquare, 1000 Brussel

Zaterdag 28 maart 2015 –11u00 – duur: 2u – € 9

Gids: Jeroen Derkinderen

Code: 20

LEZING: "STRIJDEN MET DE PEN. DE BELGISCHE PERS IN OORLOGSTIJD"

 In een wereld zonder radio en tv zijn kranten heel belangrijke media. Rond 1914 bestonden er maar liefst 90 krantentitels.

“De Oorlogskranten” – een initiatief van de uitgeverij Albertisas Limited met als hoofdredacteur Hans Boers van het Cegesoma – getuigen hoe de gebeurtenissen beleefd, gevoeld en geïnterpreteerd werden en geven een prachtige analyse over de sociale, politieke en morele spanningen tijdens de oorlog en na de bevrijding. Zo krijgen we een beeld van hoe de Belgen de oorlog hebben aangevoeld.

Afspraak: Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Zaterdag 13 juni 2015 – 11u00 – duur: 1,5u – € 15

Spreker: Hans Boers

Code: 21

Fotoalbum Belgisch leger

Fotoalbum Belgisch leger  Dit boek, rijk geïllustreerd door deels nooit eerder geziene foto's en illustraties, hoofdzakelijk afkomstig uit het Archief van het Belgisch leger en van gemeentearchieven, vertelt wat de Belgische en Kongolese soldaten zowel in Europa als in Afrika, aan het Font meegemaakt hebben. Men kan er eveneens de snelle evolutie van de wapens, van de technologie en van de geneeskunde op de voet volgen. Na de lectuur van dit boek en de bestudering van de foto's en illustraties begrijpen we iets beter wat een klein leger in deze grote oorlog heeft doorstaan.

Dit boek bestaat uit 8 hoofdstukken: inleiding (het Koningspaar en het Duits ultimatum), de gebeurtenissen in chronologische volgorde: 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, de onbekende soldaat en tenslotte de Belgische militaire begraafplaatsen en ereperken in Europa en in Afrika. Op het einde van dit boekdeel, vinden we een lijst met de gebruikte bronnen en een colofon.

14-18 Belgisch leger. Een klein leger in de Groote Oorlog, s.l., Print House Defense, 2014, 215 p. (voorwoord van Prof. Dr. Jean-Michel Sterkendries)

(Print House Defense)

14-18. Oorlog in België

14-18OorloginBelgi

In deze nieuwe publicatie, worden de kleine feiten en grote gebeurtenissen voorzien van bijna 400 unieke, vaak nooit eerder gepubliceerde illustraties en meer dan 50 kaarten.

De schrijvers van het boek zijn stuk voor stuk specialisten ter zake. Onder leiding van Luc De Vos maakten ze met 14-18. Oorlog in België een belangrijke synthese, wetenschappelijk onderbouwd en toegankelijk voor een breed publiek.

14-18. Oorlog in België, o.l.v. Luc De Vos, Tom Simoens, Dave Warnier en Franky Bostyn, Davidsfonds, 2014.

 

 

Musical 14-18

Vanaf 20 april a.s., in de Nekkerhal te Mechelen, voorstelling van een musical spektakel 14-18, een verhaal over liefde, gemis, familie en vriendschap. Wat zijn de gevolgen van de bloedige Groote Oorlog op een groep vrienden en op een man en een vrouw die niet bij elkaar kunnen zijn.

Dankzij het in- en uitschuiven van de 1800 zitplaatsen tellende tribune, kunnen de toeschouwers in- en uitzoomen op het spektakel. 

Voor verdere inlichtingen kijk op de website.

Musical 14-18, productie van Studio100.

Bestemming front

spoorwegenDit boek zet een stukje onbeschreven verleden van de Belgische spoorwegen uitgebreid voor het voetlicht, van de ontwikkeling in de 19de eeuw tot de Grote Oorlog en de wederopbouw in de jaren 1920. Naast vele historische foto's, archiefstukken en oude kaarten worden ook hedendaagse foto's getoond van plaatsen die de geschiedenis van het Belgische spoor tijdens de Eerste Wereldoorlog gekleurd hebben.

Bestemming front, Lannoo, 2014.

De oorlog vanuit de lucht

oorlog luchtEerste Wereldoorlog en de dramatische impact op het landschap. Verhelderende transparanten laten toe de luchtfoto’s echt ‘te lezen’: waar lopen de linies, hoe wordt luchtafweer verstopt, wat zijn de topografische gegevens?
Dit boek vormt dan ook een geheel nieuwe en essentiële bijdrage tot de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog.

De oorlog vanuit de lucht, Fonds Mercator, 2014.

Nieuw: "Les civils en guerre"

alary

Eric Alary heeft een boek gepubliceerd over de burgers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo heeft hij een belangrijke leemte in de geschiedkunde gedicht.

Hij heeft vooral de gebeurtenissen in Frankrijk bestudeerd. De auteur vertelt over de scheidingen, de evacuaties, de volksverhuizingen, de oneindige rouw, de nieuwe plaats die miljoenen vrouwen en kinderen in de her maatschappij innemen, voedselschaarste en het gebrek aan materieel comfort, de stakingen, de luchtbombardementen, de trage demobilisatie van de mannen tussen 1918 en 1920, en niet te vergeten, de moeilijke thuiskomst van de gewonden en van de verminkten en de vreselijke ravages van de Spaanse griep.

La Grande Guerre des Civils (1914-1918) bij de Editions Perrin.