'Oorlogshonger in Elsene': het lokaal hulp- en voedingscomité en haar acties tijdens de Eerste Wereldoorlog

De gemeente Elsene organiseert een interessante tentoonstelling (van 17 t.e.m. 28 september 2018) over de acties van het lokaal hulp- en voedingscomité tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Het Nationaal Comité had tot doel voedsel in te zamelen en te verdelen onder de Belgische bevolking in bezet België. Door de krijgsverrichtingen was het voor België onmogelijk geworden om nog voedsel, drank, kleren e.d.m. in te voeren. De voedselvoorraden geraakten ook snel uitgeput in het begin van de herfst 1914. Dank zij de hulp van neutrale landen, zoals de Verenigde Staten, Brazilië en Spanje, kon de Belgische bevolking overleven. Voor praktische inlichtingen verwijzen wij naar http://www.elsene.be/site/agenda.php?evenId=17091

Adres : Maison de Quartier Malibran
           Damstraat 10