Van den Grooten Oorlog. Mannen en vrouwen, Beklgen, Fransen, Britten en Duitsers vertellen over de Eerste Wereldoorlog

Van den Grooten Oorlog : mannen en vrouwen, Belgen, Fransen, Britten en Duitsers vertellen over de Eerste Wereldoorlog/ Elfnovembergroep en Marieke Demeester

De Elfnovembergroep werd opgericht op 11 november 1977 vanuit Opbouwwerk Heuvelland 60 jaar Wapenstilstand te herdenken. Een aantal jongeren uit Kemmel kwamen samen en noemden zich de Elfnovembergroep. De groep is verantwoordelijk voor het boek ‘Van den Grooten Oorlog’ en het toneel ‘Nooit brengt een oorlog vrede’. Op dit ogenblik werkt de groep aan een gedachtenistuin in Westouter.

Missie

De Elfnovembergroep herdenkt de Eerste Wereldoorlog vanuit het standpunt van de gewone mensen: mannen, vrouwen, kinderen en vluchtelingen. De officiële herdenkingen zijn vaak in naam van de militairen en niet in naam van het ‘gewone volk’. De Elfnovembergroep verzet zich niet tegen officiële herdenkingen maar voegt er een ander standpunt aan toe. In plaats van enkel te kijken naar de geschiedenis en de wetenschappelijke benadering, plaatsen ze de ‘gewone burgers’ in de kijker.

Realisaties

Volksboek: 'Van den Grooten Oorlog'

Het boek ‘Van den Grooten Oorlog’ werd uitgegeven op 11 november 1978. Op dat ogenblik telt de Elfnovembergroep ongeveer een honderdtal leden.

Het boek is een schat aan lokale geschiedenis uit de Ieperboog en vertelt de verhalen van 54 mensen die leefden aan de frontstreek. De verhalen gaan over hun standpunt in de oorlog, het leven als vluchteling, het geweld van de oorlog en het dagelijkse leven aan het front. Om het boek te schrijven, gingen jongeren van de Elfnovembergroep praten met de ‘oudere generatie’. De jongeren kregen plots een ander beeld van de oorlog en hoorden verhalen van mensen die de oorlog meemaakten. De verhalen geven hen nieuwe informatie die niet in de geschiedenisboeken staat. Alle verhalen werden vastgelegd op recorder.

Volksspel: 'Nooit brengt een oorlog vrede'

Het toneel ‘Nooit brengt een oorlog vrede’ werd geschreven door Marieke Demeester, Jan Hardeman en Stef Dehollander. Het idee om een toneelstuk te schrijven is ontstaan toen de jongeren bezig waren met het interviewen van ‘de oudere generatie’. Vele van de ouderen vertelden…

De oorspronkelijke opnamen (getuigenissen van vluchten) werd beluisterd en zo dicht mogelijk bij de gesproken taal uitgeschreven door Marieke Demeester

ELFNOVEMBERGROEP en DEMEESTER, MARIEKE, Van den Grooten Oorlog : mannen en vrouwen, Belgen, Fransen, Britten en Duitsers vertellen over de Eerste Wereldoorlog, Kemmel, Malegijs, 2016, 360 blzen