14-18.brussel.be: nieuwe historische inhoud

Naast de tentoonstelling 14-18 Brussel tikt Duits in het Museum van de Stad Brussel op de Grote Markt, die nog tot 3 mei 2015 bezocht kan worden, blijft de Stad Brussel de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog herdenken door middel van een website: 14-18.brussel.be Deze website viert zijn eerste verjaardag met enkele nieuwigheden!

Op initiatief van Karine Lalieux, Schepen voor Cultuur doet de website die begin 2014 gelanceerd werd het relaas van het dagelijkse leven van de Brusselaars tijdens de Duitse bezetting tussen 1914 en 1918. Door zich te baseren op de opmerkelijke collecties van het Archief van de Stad Brussel rond de Eerste Wereldoorlog komen zowel oorlogsfeiten in België als uit de rest van de wereld aan het licht. De website is in 3 talen toegankelijk (Nederlands-Frans-Engels) en wordt zowel in België als in het buitenland ten zeerste gewaardeerd om zijn pedagogische rol, in het bijzonder door de Angelsaksische en toen geallieerde landen (m.n. Frankrijk, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigde Koninkrijk op kop). 14-18.brussel.be krijgt in België en in het buitenland veel waardering, onder meer wegens zijn pedagogische rol bij de jonge generaties. In één jaar werd de website 23.000 keer bezocht, met 87.000 gelezen pagina's. De website heeft elke dag meer dan duizend « volgers » via de sociale netwerken (facebook en twitter).

Sinds zijn inwerkingtreding verschijnen op de website dagelijks nieuwe artikels, rijkelijk geïllustreerd met foto's, briefkaarten, karikaturen, drukwerk en kleine vaderlandslievende voorwerpen. Nieuwe rubrieken werden toegevoegd (krijgsverrichtingen op het Oostefront, dat van het Westen en het Midden-Oosten; religieuze praktijken van burgers en militairen; enz.), persartikels uit die tijd worden overgeschreven om een beter beeld te krijgen van de houding en de mentaliteit van de Brusselaars tijdens de bezetting; ook podcasts met bvb. Brusselse liedjes uit 14-18 en de recente lezing van historica Sophie de Schaepdrijver over verzetsstrijdster Gabrielle Petit zijn nu te beluisteren.

In 2015 zal de website onder meer aandacht besteden aan nieuwe wapens (gas, vlammenwerper), rampen zoals het vergaan van de RMS Lusitania, de Armeense genocide, de heldhaftigheid en het verzet van Edith Cavell of Philippe Baucq, militaire acties zoals de landing van de geallieerden op Gallipoli, de bloedige slag om Les Eparges, het offensief in de Artois, de strategische bombardementen op Londen, de zeeslag bij de Doggersbank, de intrede van Bulgarije in de oorlog aan de zijde van de centrale mogendheden, en van Italië aan de zijde van de Entente. Dit alles speelde zich tijdens de oorlog af tegen de achtergrond van het dagelijkse leven van de Brusselse burgerbevolking die, ontredderd door de eindeloze bezetting, alsmaar grotere vernederingen moest ondergaan en angsten uitstaan: vrijheidsberoving, voedseltekorten, vorderingen van alle verbruiksgoederen en de meedogenloze onderdrukking van elke vorm van verzet.